Uitnodiging voor alle leden en donateurs van de v.v. Ter Leede voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering die gehouden zal worden op woensdag 14 december 2022 om 20:00 uur in de kantine. De  koffie staat klaar vanaf 19:45 uur.

De clubbrief met o.a. de agenda, wordt uiterlijk 10 december ook per mail aan al onze leden, donateurs en vrijwilligers toegezonden, dit voor zover hun e-mailadres bij ons bekend is.