This post was originally published on this site

Nog een paar weken en het seizoen 2023-2024 is weer voorbij.
Het betekent ook dat er spelers/speelsters zijn die van club willen wisselen, voor het eerst gaan voetballen of al dan niet tijdelijk stoppen.
Zowel bij Ter Leede als bij de KNVB gelden voor deze mutaties een aantal spelregels.
Hieronder de belangrijkste!

  • Opzeggen van het lidmaatschap doe je via de website, schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie@terleede.nl of secretaris@terleede.nl uiterlijk op 30 juni (laatste dag van het lopend seizoen/verenigingsjaar). Opzeggen bij je trainer of begeleider is dus niet voldoende.  De opzegging wordt door ons altijd bevestigd!
  • Voor alle leden/donateurs die op 1 juli nog lid zijn, wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd. Je bent dan over het gehele, komende verenigingsjaar contributie verschuldigd.
  • Als je stopt als actief voetballer kun je natuurlijk gewoon (niet-spelend) lid blijven van onze club. Naast gratis toegang tot de wedstrijden van Ter Leede 1 kun je dan ook kosteloos deelnemen aan het 7-tegen-7 of Walking football. Ook kun je donateur worden van Ter Leede. Geef wel even door dat je stopt met het spelen van wedstrijden.
  • Je wordt lid van Ter Leede door het aanmeldformulier op de Ter Leede website in te vullen.
   Hoe eerder je je als spelend lid aanmeldt, hoe groter de kans is dat je in een voor jou meest geschikte team kunt worden geplaatst!
  • Wanneer je bij Ter Leede wilt gaan voetballen, maar je bent nog lid van een andere vereniging of bent dat tot 3 jaar terug geweest, dan heb je een zogenaamde overschrijving nodig. Je moet je dan (ruim) voor 15 juni aanmelden als lid van Ter Leede, zodat wij in de gelegenheid zijn bij de KNVB je overschrijving naar onze club te regelen.
   Met het oog op het voorkomen van dubbele contributiebetaling dien je zelf wel tijdig het lidmaatschap bij je oude vereniging op te zeggen. Zorg ook dat eventuele achterstallige contributie is betaald.
  • Leden voor wie de gemeente Teylingen geheel of gedeeltelijk de contributie betaalt, moeten voor het seizoen 2023/2024 opnieuw een aanvraag (laten) indienen.
   Meer bijzonderheden hierover en verdere details over je lidmaatschap vind je op de Ter Leede website op de lidmaatschapspagina.

Heb je nog vragen? Mail dan even naar ledenadministratie@terleede.nl .

P.S.
Ga je Ter Leede verlaten, maar heb je de contributie of eventuele boetes nog niet betaald, of heb je je kleding nog niet ingeleverd?
Regel dat dan voor 15 juni, want anders wordt je overschrijving geblokkeerd totdat alles geregeld is!