This post was originally published on this site

Beste leden, supporters en sponsors van de V.V. Ter Leede

Graag willen wij jullie uitnodigen op woensdag 22 mei om 19.30 uur (inloop 19.00 uur) voor een informatie sessie in combinatie met de ALV (Algemene Ledenvergadering) bij te wonen. Speciale aandacht bij tijdens deze avond is er voor de plannen om ons sportpark te moderniseren.
Op bestuurlijk vlak is er veel veranderd de afgelopen paar maanden en ook daar zullen we uiteraard bij stilstaan.

Door middel van een rondetafel sessie zullen de afdelingscoördinatoren terugkijken op het afgelopen seizoen en ook vooruit kijken naar het nieuwe seizoen.
Vanuit de Vrouwen- en Herenselectie zullen de trainers Hassan Azoum en Martijn Lagendijk ons meenemen in hun visie over het seizoen 2024-2025. We hopen jullie te zien op 22 mei.

Het Bestuur V.V. Ter Leede