This post was originally published on this site

Beste leden,

Afgelopen januari heeft Kees de Lange zijn functie als voorzitter van onze mooie club helaas wegens gezondheidsredenen moeten neerleggen.

In de zoektocht naar een nieuwe kandidaat is het een gebruikelijk proces dat er een lijst met potentiële kandidaten wordt opgesteld, vinden er gesprekken plaats en wordt de kandidaat voorzitter voorgedragen tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) voor instemming.

Gezien de urgentie van continuering hebben wij destijds besloten dit proces op een later moment op te starten en heeft Frank Kuijper de rol van voorzitter ad interim op zich genomen.

Wij gaan nu wel het proces van opvolging opstarten. Binnen het bestuur hebben wij nagedacht over hoe we dit gaan invullen en hebben wij besloten een commissie in te stellen die dit proces gaat begeleiden.

Om recht te doen aan alle geledingen binnen de V.V. Ter Leede hebben wij gemeend een brede commissie in te stellen die alle geledingen binnen de vereniging vertegenwoordigt.
Wij zijn heel blij dat deze commissieleden toegezegd hebben deze belangrijke taak op zich te nemen.

De voordrachtscommissie bestaat uit:

Sarissa van der Meer    Vrouwenselectie
Bieke Herijgers               Jeugd
Dirk Hoekstra                   Herenselectie
Thijs de Jong                     Jeugd
Ronald Vonk                     Oud-voorzitter V.V. Ter Leede

Het bestuur heeft een profiel opgesteld en de commissie de opdracht te geven om een kandidaat voorzitter voor te dragen.

Mochten er vragen zijn, spreek dan één van de bestuursleden aan.

Wij wensen de commissie heel veel succes en wijsheid met het vinden van een kandidaat voorzitter.

Het Bestuur